Vi står för genuint och traditionellt träarbete, med en lantlig tradition som grund

Som huvudsaklig syssla så sätter vi upp, eller som ursprunget säger: ”stänger gärdsgårdar”, på traditionellt vis, med normalt sex slanor av senvuxen gran, cirka 90 centimeter hög. För att gärdsgården ska få en riktigt lång livslängd, så värms störarna som sitter i marken, över öppen eld, vilket gör att träets koda kokar ut och bildar ett naturligt rötskydd. De är även behandlade med tjära, även detta för att öka livslängden. För att binda samman gärdsgården använder vi granvidjor som värms för att bli följsamma. Vi utgår från Motala, men har egen skog i Hessleberg, Småland, där vi tar det mesta av materialet. Det material vi handlar av andra väljer vi noga ut, det är viktigt för oss med både kvalitet och ett hållbart skogsbruk.