Priser

Vi har ett riktpris på 560 kr/meter inkl moms när vi bygger gärdesgårdar. Det tillkommer en milersättning på 30 kr/mil och 375 kr/restimma.