Priser

Vi har ett riktpris på 750 kr/meter inkl moms när vi bygger gärdesgårdar. Det tillkommer även milersättning på 50 kr/mil och 675 kr/restimma.